Yükleniyor

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU


Bu makale 2017-12-26 23:56:45 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.
Öykü EŞBERK - Avukat

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

 

Genel anlamda eşit davranma borcu, aynı ve benzer durumda bulunan kişilerin farklı işleme tabi tutulmaması ve kişilere ayrıcalık tanınmaması biçiminde tanımlanabilir.

Anayasamıza göre herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir denilerek cinsiyet eşitliğine dikkat çekilmektedir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

İş Kanunu; iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamayacağını belirtmiştir. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, işçiye daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

Diğer yasal düzenlemelere baktığımızda ise, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre: İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz şeklinde her işçinin eşit şartlarla çalıştırılması zorunluluğuna değinilmiştir.

İşverenin iş sözleşmesini ayrımcılığa dayanarak feshi halinde, feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur. Yargıtay kararlarına baktığımızda, gebelik nedeniyle işten haksız olarak çıkartıldığı için dava açan işçi, mahkemece işverenin eşit davranmama yükümlülüğünü ihlal etmesinden dolayı kötü niyet tazminatına hak kazanmıştır.

İşçi, iş ilişkisinde veya sona ermesinde, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat dışında, yoksun bırakıldığı diğer haklarını da talep edebilir. Aynı zamanda bu durum Türk Ceza Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Kişiler arasında ayırım yaparak; kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

İş ilişkilerinde işveren bütün işçilere eşit davranmak zorundadır. İşçiler eşit davranılmaması nedeniyle uğradıkları hak kayıplarını işverenden talep edebilirler. Bu hususta avukattan yardım alınması olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Arşiv Arama
- -